Nota informativa d'Ilici Avgvsta Thermae front a greus acusacions


03/11/2009


Ilici Avgvsta Thermae, també coneguda com a Sauna Romana, gestionada i dirigida per Ángel Miguel Asensio Cotrina, ja que en algunes pagines web i fòrums està sent objecte de calúmnies, difamacions i acusacions infundades i falses, vol deixar constància del següent:

  • Que en la dita sauna, en cap zona, privada o pública, han sigut col·locades càmeres que puguen ser utilitzades per a la gravació dels usuaris de les mateixes.
  • Que d'aqueixa mateixa manera mai han sigut penjades, pujades o exposades imatges de cap tipus dels nostres clients, de caràcter pornogràfic, en cap web o xarxa social d'Internet, d'aquest o qualsevol altre país.
  • Que la direcció de la sauna no té permés l'ús de telèfons mòbils dins de les instal·lacions, excepte en la zona de barra de cafeteria i taquilles.
  • Que en cap moment, el personal de la sauna o el seu propietari han comentat cap dada, nom o fet succeït dins de la sauna, de qualsevol dels seus clients, a terceres persones o fora de les instal·lacions a persones relaciones directament amb els seus clients.
  • Que el control de la higiene en totes les instal·lacions, i en particular en les tovalles i sabatilles, és extrem per a salvaguardar la seguretat i salut dels seus visitants. De la mateixa manera la utilització de brom en l'aigua del jacuzzi assegura una idònia i perfecta desinfecció de la mateixa, encara que l'aigua del jacuzzi és renovada, de forma diària en part o en la seua totalitat, en funció del nombre de visitants i l'ús donat al mateix.
  • Que afortunadament la relació amb la resta dels locals gais, saunes i demés, tant d'Elx com d'Alacant i província i resta d'Espanya és immillorable, no tenint vetada, fins a la data, l'entrada als mateixos.
  • Que agraïx el suport constant de la seua clientela i espera seguir en la mateixa línia d'actuació professional, per a continuar oferint el mateix servei d'alta qualitat que durant aquests dos anys ha estat oferint als seus més de 12.000 visitants.
  • Finalment vol deixar constància de l'acceptació de totes les crítiques, tant positives com negatives. Aquestes últimes ens fan millorar dia a dia perquè nostres clients es troben confortablement en les nostres instal·lacions.
  • Informa que s'han emprés les accions legals oportunes, a fi d'assegurar la seguretat i integritat dels usuaris de la sauna, així com per a exigir les responsabilitats davant de les greus acusacions emeses contra Ilici Avgvsta Thermae-Sauna Romana i contra el seu propietari.

Elx, 3 de novembre del 2009.